Strona 1 z 1

Próby egzekwowania prawa do sądu po odkryciu nakazu zapłaty. Bandyckie państwo: "odrzucenie skargi o wznowienie z przyczyn dowodowych" [W-WA, SĄDY: OKRĘGOWY I APELACYJNY]

: wt paź 17, 2017 7:33 am
autor: piotrniz
Okraść kogoś na ćwierć miliona bez sprawiedliwego sądowego rozpatrzenia sprawy z udziałem obu stron to jedno, a nie wznowić takiej sprawy to drugie. Na tym filmie można oglądać, jak sądy zlekceważyły moją skargę o wznowienie opartą na podstawie nieważności postępowania oraz także niesłuszności zasądzonej kwoty. Skargę odrzucono, w odróżnieniu od oddalenia, tzn. nie przyjęto nawet do dalszego rozpoznania merytorycznego ze względu na niezasadność proceduralną -- https://www.youtube.com/watch?v=J0wvQlDYDjw:
(Wideo jest w bardzo dobrej jakości full HD! Można zatrzymywać i dokładnie przeglądać każdą stronę. Ewentualnie, jeśli je źle widać, proszę otworzyć przez powyższy link YouTube, po czym śrubką w prawym dolnym rogu odtwarzacza można dostać się do ustawień, kliknąć znak > przy polu Jakość i wybrać jakość odpowiednio wysoką, np. najwyższą. Tylko wtedy oczywiście pobieranie wideo zajmuje więcej łącza i trwa dłużej, więc zanim pobierze się tyle, by można było odtwarzać na żywo, może być trzeba odczekać więcej czasu. Dodatkową pomocą będzie następnie włączenie pełnego ekranu przyciskiem w kształcie kwadratu z dziurkami w środku boków.)

Zarzut Sądu Apelacyjnego to nieudowodnienie innego adresu niż Blatona 6/74, jednak już na wstępie razi to, że przecież wg ustawy nie ma obowiązku dowodzić adresu innego - wystarczy, by były dowody na okoliczność tego, że tamten nie był adresem prawdziwym (orzecznictwo SN wyklucza wtedy tzw. "skuteczne doręczenie"; nie można go dokonywać w miejscu, gdzie adresat od dłuższego czasu nie mieszkał). Takie dowody to mogą być na przykład zeznania. Poza tym w sprawie, wbrew uwagom sędziów Sądu Apelacyjnego z uzasadnienia, było mnóstwo dowodów na właściwy adres od maja 2014 r., czyli z czasu wydania i wysłania nakazu zapłaty. W szczególności były akta z innej sprawy sądowej, było zameldowanie, dokumenty prywatne i państwowe. Sąd te dowody pominął, a przecież wg Sądu Najwyższego "Prawidłowe osądzenie sprawy wymaga, by sąd nie pominął istotnych faktów i dowodów, których uwzględnienie miałoby znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy" (II CSK 167/08 - polecam kliknąć i przeczytać, bo orzeczenie jest reprezentatywne).
SĄD OKRĘGOWY TAK WYREDAGOWAŁ PISEMNY PROTOKÓŁ ROZPRAWY, ŻE FRAGMENTÓW MEGO ZEZNANIA, GDY MÓWIŁEM O ÓWCZESNYM ADRESIE GEODETÓW 2/75 (czyli tym kluczowym, którego brakowało sądowi apelacyjnemu), W TYM PROTOKOLE "DZIWNYM TRAFEM" AKURAT NIE BYŁO. Gratuluję skutecznego, wspólnego z sądem apelacyjnym uwalenia sprawy, realizującego oczywiście uwagi mecenasa strony przeciwnej ("odpowiedź na zażalenie") - "skarżący nie udowodnił, jaki był jego właściwy, tzn. inny niż Blatona 6/74, 01-494 Warszawa, adres zamieszkania od maja 2014 r." (z uzasadnienia nieprzychylnego mi postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie).

Haniebne były zwłaszcza te ww., zgłoszone a zlekceważone przez 3 sędziów II instancji (wbrew zgłoszonym zastrzeżeniom), zaniedbania co do protokołu, który przecież wg Kodeksu postępowania cywilnego powinien streszczać wyniki postępowania dowodowego, a tymczasem w tym przypadku pomijał fragmenty zeznania dowodzące osobnej istotnej (a nawet, jak się okazało, kluczowej) okoliczności, czyli brzmienia adresu zamieszkania, jaki miał skarżący od maja 2014 r. do września 2014. Był on zresztą też poświadczony w późniejszej umowie najmu domu (też ją widać w aktach, nawet na początku, za skargą jako załącznik), zerwanej z kolei w listopadzie 2014 r. (patrz wpis Sprawa Piotr Niżyński przeciwko organom ścigania. Zanosi się na uwalenie sprawy zwrotem pozwu).

WSZYSTKIE ADRESY WIDOCZNE W TYCH AKTACH (w tym ten nowy ze skargi: Wrzeciono 52 m. 22) SĄ OD DAWNA NIEAKTUALNE. Na końcu filmu oczywiście widać też wyjście z sądu i kontekst miejski.


(wkrótce rozszerzę ten artykuł o dodatkowe zdjęcia i uwagi)

Re: Próby egzekwowania prawa do sądu po odkryciu nakazu zapłaty. Bandyckie państwo: "odrzucenie skargi o wznowienie z przyczyn dowodowych"

: śr wrz 05, 2018 10:56 pm
autor: piotrniz
Był film wideo, a oto kolejne karty akt (tylko te istotne) jako skany/foto:

POLECAM KARTĘ OZNACZONĄ W PRAWYM GÓRNYM ROGU JAKO 99 (ORAZ POPRZEDNIĄ) -- JEST GDZIEŚ TU NA POCZĄTKU, ZA POTWIERDZENIEM PRZELEWU...

A PONADTO PLIKI OZNACZONE U DOŁU ZDJĘCIA JAKO "130.jpg" I KOLEJNE NUMERY (POD KONIEC WSZYSTKIEGO)